Xzero har utvecklat ett system för tillverkning av renvatten.

Alla svåra ämnen, till exempel Kisel, Bor och Arsenik tas bort, och även de minsta nanopartiklarna.

Inga kemikalier behöver användas

Kärnan i Xzeros teknik är ett vattenavstötande membran som avskiljer samtliga föroreningar.

Inga höga tryck eller temperaturer

Reningen äger rum vid temperaturer under 100° C och vid omgivningstryck.

Lätt att använda

Föroreningar som andra system har svårt att avlägsna helt, som kiseldioxid, TOC, arsenik, bor och nanopartiklar avlägsnas helt.

Rent vatten ger lönsamhet

Kvaliteten på processvattnet är en viktig faktor för lönsamheten inom nanoelektronik.

Vad vi gör
Xzeros teknik

Xzeros teknik garanterar en högre och mer konsekvent renhet. Genom att minska antalet processteg finns det färre felkällor än i dagens spetsteknik.

Vår teknik
Vilka är vi?

Xzero är ett svenskt företag som har satsat 20 år på FoU för ny teknik för processvatten inom mikro- och nanoelektronikindustrin.

Om oss