Xzero har utvecklat en överlägsen teknik för tillverkning av ultrarent vatten (UPW)

Alla svåra ämnen, till exempel Kisel, PFAS och Arsenik tas bort, och även nanopartiklar.

Rent vatten ger lönsamhet

Kvaliteten på processvattnet är en viktig faktor för lönsamheten inom nanoelektronik.

Vad vi gör
Xzeros teknik

Xzeros teknik garanterar en högre och mer konsekvent renhet. Genom att minska antalet processteg finns det färre felkällor än i dagens spetsteknik.

Vår teknik
Vilka är vi?

Xzero är ett svenskt företag som har satsat 20 år på FoU för ny teknik för processvatten inom mikro- och nanoelektronikindustrin.

Om oss
Filmserie

Det krävs helt rent vatten för att få bort den minsta partikeln.

Se alla filmer