Xzero i startgroparna för massproduktion

De sista justeringarna pågår just nu för att trimma in vår maskinlina innan leverans till Stockholm.  I filmsekvensen så ser vi hur delar av vår helautomatiserade produktionslina körs. Just nu pågår optimering med fokus på produktionshastighet samt produktionskvalitet. ”Det är lätt att bli otålig och stressa på nu när det är så få moment kvar…

Läs mer

Utfall av nyemission i Xzero AB (publ)

Xzero AB (publ) (”Xzero” eller ”Bolagets”) erbjudande av aktier riktat till allmänheten i Sverige, (”Erbjudandet”), har avslutats. Emissionsutfall Avräkningsnota med betalningsinstruktioner kommer inom kort att sändas ut av Bolagets emissionsinstitut, Aqurat Fondkommission AB, till dem som tecknat och tilldelats aktier. Så snartinbetalning för tecknade aktier inkommit, registreras emissionen hos Bolagsverket varefter de nya aktierna begärs…

Läs mer

Exempel på korrespondans med Aktieägare

Frågor och svar – korrespondens med aktieägare Xzero har en hel del korrespondens med sina aktieägare. Ibland får vi beröm och ibland kritik. Här vill vi citera ett svar till en aktieägare som tyckte att Xzero tog för mycket tid på sig och som även blev avrådd av sina middagsgäster att investera mer pengar i…

Läs mer

Forskningsrapport tillsammans med Intel

Våra produkters förmåga att rena vatten från allt, till och med nanopartiklar, är för oss ingen nyhet, men marknaden slås ideligen med häpnad över vår förmåga. Det som senast har skapat stor uppmärksamhet är våra produkters förmåga att rena vatten från PFAS. PFAS, eller ”Forever Chemicals” som de också kallas har fått mycket utrymme i…

Läs mer

Projekt flyttar utomlands

Projektet med en stor halvledartillverkare i USA har under sommaren flyttat utomlands för att ledas från en plats nära kund. En lokal projektledare inom rätt nätverk har tagits in på konsultbasis för att ge projektet en lokal anknytning och för att ta vara på all kunskap som finns lokalt. ”Vi har valt att flytta projektet…

Läs mer

Tredjepartsföretag kontrakterat att köra Xzeros produktionslina

Under det senaste året har vi färdigställt designen av vår modul, och fokuserat på att skapa en produktionslina som kan tillverka modulen så effektivt som möjligt samt med en så hög automationsgrad som möjligt. Linan består i grunden av ett formsprutningsverktyg och sedan ett antal produktionsstationer för att skapa den färdiga modulen. Två robotar sköter…

Läs mer

Ny VD rekryterad internt

Andreas Törnblom tillträdde som VD i december 2021. Efter att ha anslutit till Scarab-familjen och Xzero som ansvarig för affärsutveckling 2020 bedrev Andreas internt standardiseringsarbete för att konkretisera bolagets erbjudande. Med detta arbete i hamn tog han över utvecklingen av familjens första kommersiella produkt – Nanocap- vilken under 2021 och lades i ett eget bolag;…

Läs mer