Långvarigt intresse blir leveransprojekt

Xzero har kontrakterat AFRY för att stödja företaget i framtagning av en pilotinstallation hos kund. Projektet fortlöper under våren där AFRY stödjer Xzero med ett 4-manna team med kompetenser inom processdesign, renvatten, projektledning och 3D modellering. AFRY har bra erfarenhet av renvatten inom ”food och pharma” och är vad Xzero anser bäst i Sverige på…

Läs mer