Ny styrelseledamot i Xzero

Xzero har kapaciteten och kompetensen att effektivisera vattenrening för halvledarindustrin. Linda Fondén går in som ny styrelseledamot i Xzeros styrelse. Detta kommer att bekräftas formellt på Xzeros årsstämma den 31 oktober 2022. Linda kommer att bidra med kompenes inom försäljning och marknad. ”Jag är otroligt glad och stolt över möjligheten att få vara med och…

Läs mer

Så kan Xzeros ultrarena vatten accelerera teknikutvecklingen

Har du någonsin funderat på vad det är som gör att din telefon rymmer alla häftiga funktioner? Det är på grund av datorchipset. Datorchipsen till dagens smarta elektronik utvecklas konstant för att bli ännu smartare och effektivare. Det är en dyr process att ta fram datorchipsen, men Xzeros ultrarena vatten gör produktionen mer kostnadseffektiv och…

Läs mer

Exempel på korrespondans med Aktieägare

Frågor och svar – korrespondens med aktieägare Xzero har en hel del korrespondens med sina aktieägare. Ibland får vi beröm och ibland kritik. Här vill vi citera ett svar till en aktieägare som tyckte att Xzero tog för mycket tid på sig och som även blev avrådd av sina middagsgäster att investera mer pengar i…

Läs mer

Inför Bolagsstämman 2022

Årets bolagsstämma hålls den 31 oktober 2022, i Stockholm. Anmäl dig online genom att klicka här och fyll formuläret ”Bolagsstämma 2022 – Stockholm.” Kallelse Årsedovisning

Läs mer

Forskningsrapport tillsammans med Intel

Våra produkters förmåga att rena vatten från allt, till och med nanopartiklar, är för oss ingen nyhet, men marknaden slås ideligen med häpnad över vår förmåga. Det som senast har skapat stor uppmärksamhet är våra produkters förmåga att rena vatten från PFAS. PFAS, eller ”Forever Chemicals” som de också kallas har fått mycket utrymme i…

Läs mer

Projekt flyttar utomlands

Projektet med en stor halvledartillverkare i USA har under sommaren flyttat utomlands för att ledas från en plats nära kund. En lokal projektledare inom rätt nätverk har tagits in på konsultbasis för att ge projektet en lokal anknytning och för att ta vara på all kunskap som finns lokalt. ”Vi har valt att flytta projektet…

Läs mer

Tredjepartsföretag kontrakterat att köra Xzeros produktionslina

Under det senaste året har vi färdigställt designen av vår modul, och fokuserat på att skapa en produktionslina som kan tillverka modulen så effektivt som möjligt samt med en så hög automationsgrad som möjligt. Linan består i grunden av ett formsprutningsverktyg och sedan ett antal produktionsstationer för att skapa den färdiga modulen. Två robotar sköter…

Läs mer

Långvarigt intresse blir leveransprojekt

Xzero har kontrakterat AFRY för att stödja företaget i framtagning av en pilotinstallation hos kund. Projektet fortlöper under våren där AFRY stödjer Xzero med ett 4-manna team med kompetenser inom processdesign, renvatten, projektledning och 3D modellering. AFRY har bra erfarenhet av renvatten inom ”food och pharma” och är vad Xzero anser bäst i Sverige på…

Läs mer