Forskningsrapport tillsammans med Intel

Våra produkters förmåga att rena vatten från allt, till och med nanopartiklar, är för oss ingen nyhet, men marknaden slås ideligen med häpnad över vår förmåga. Det som senast har skapat stor uppmärksamhet är våra produkters förmåga att rena vatten från PFAS.

PFAS, eller ”Forever Chemicals” som de också kallas har fått mycket utrymme i media. De har kallats vår tids DDT och är ett samlingsbegrepp på ca 5000 olika kemiska föreningar som använts sedan 50-talet för att skapa glatta och hållbara ytor. Teflon är en mycket känd tillämpning av denna kemikalie. PFAS bryts inte ned i naturen utan ackumuleras i levande materia. Det är uppskattat att 99% av alla människor på jorden har detta i blodet, vilka i höga koncentrationer kan leda till bland annat reproduktionssvårigheter och cancer.

Vår produkt testades mot dessa kemikalier i ett mycket uppmärksammat test utfört av Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Detta test visar att våra produkter tar bort mer än 99% av dessa kemikalier. Halvledarindustrin är en stor känd källa till PFAS i världen, så inom just denna industri var nyheten så stor att Intels miljöchef för EMEA, Europa, Mellersta Östern och Afrika, har författat en forskningsrapport tillsammans med oss.

Vi kommer tillsammans med Intel presentera denna forskningsrapport på en halvledarkonferens i Phoenix i slutet av september 2022. Detta är oerhört stort för oss, då det är ovanligt att företag som Intel väljer att synas med ett förhållandevis litet och okänt företag som Xzero.