Intel återtar positionen som nummer ett i halvledareindustrin

Intel är det företag som vi först valde att diskutera utvecklingen av vår teknik med och det företag som vi fortfarande har den mest regelbundna kontakten med. Det gläder oss att Intel återigen är etta i den stenhårda konkurrensen.

 De sju största halvledarleverantörerna förväntas visa en tillväxt på mer än 22% i år. IC Insights novemberuppdatering till McClean-rapporten från 2020, som släpps senare denna månad, innehåller en diskussion om de 25 största halvledarleverantörerna 2020.

 I novemberuppdateringen ingår också en detaljerad prognos fram till 2024 av halvledarmarknaden efter produkttyp (inklusive omsättning, volym, enhetsförsändelse och genomsnittligt försäljningspris) och en prognos för de största halvledarindustrins kapitalutgifter för 2020.

 Glädjande för oss är också att det förutspås en stor tillväxt för leverantörer av tillverkningsutrustning för fabrikerna.

Läs mer