Information till aktieägare om aktieutdelning i de två nya dotterbolagen

I memorandumet som vi har skickat ut står det att gratisaktier i två olika bolag kommer att delas ut till aktieägarna i Xzero.

Då det är en något ovanlig transaktion har det skapat frågor. Vi har lagt in en film som kan förklarar.

För aktieägarna i Xzero kommer det att innebära att alla aktier i dotterbolaget Type1Water AB (publ.) som enbart innehåller projekt från Xzero delas ut till aktieägarna i exakt samma proportion som det nuvarande innehavet är.

För aktieägarna i Xzero kommer det dessutom att innebära att ungefär hälften av aktierna i bolaget Circular Water Technologies AB (publ) (CWT) delas ut i exakt samma proportion som det nuvarande innehavet i Xzero är. Den resterande hälften kommer att delas ut på samma sätt till aktieägarna i HVR som lägger in sina relevanta projekt i CWT.

Såväl Xzero som HVR har lagt in de projekt som handlar om avloppsrening och återvinning i CWT. Anledningen är att efterfrågan på ”Cirkulär Teknik” växer lavinartat. Det kommer mer spännande information om detta inom kort. Vad som blir kvar i HVR blir den ursprungliga verksamheten att få fram produkter som gör världens renaste dricksvatten. Vad som blir kvar i Xzero blir den ursprungliga verksamheten att få fram produkter som gör det absolut renaste ultrarena vattnet för halvledatillverkning, och eventuellt för andra industriella tillämpningar.

Vad gäller Xzeros aktieägare så kommer antalet aktier att bestämmas av såväl det antal aktier som aktieägaren har innehaft tidigare som de som tecknas i den pågående nyemissionen. Vi kommer att föra en avräkning efter den 11 december.

Aktieägarna i  Xzero får alltså exakt motsvarande innehav i Type1Water och ungefär hälften av innehavet i CWT.