Information till aktieägare som tecknat aktier i Type1Water

Ni aktieägare som skickade in anmälningar per post och fick information om att vi mottagit dessa mycket senare. Utplacering för dessa kommer ske i slutet på augusti.