Aktiekurs

Eftersom aktien inte är noterad finns inget listpris. Vi får inte heller själva informera om priser och har inte heller den informationen eftersom affären görs upp privat mellan köpare och säljare och helt anonymt för utomstående. Som ett riktmärke anger vi därför priset på aktien vid senaste nyemissionen. För Xzeros del var den senaste nyemissionen 2020 och då var priset 70 SEK per aktie.

Vem är ansvarig för aktieförsäljningen?

Xzero deltar inte i transaktionen och har ingen information om aktiepriset eller till vilken aktiekurs andra affärer har genomförts. Eftersom vi inte har tillstånd hos finansinspektionen att agera mäklare eller börs får vi inte vara mellanhand i affären. Det är alltså ni som köpare och säljare som själva är ansvariga för att affären genomförs på ett bra sätt och att försäljningen sker till en aktiekurs som båda är nöjda med. Ta därför gärna hjälp av din bank eller mäklare för att genomföra affären så smidigt som möjligt. För att underlätta försäljningen har vi tagit fram en mall på avräkningsnota som finnes här. Denna avräkningsnota är både ett skriftligt avtal enligt köplagen och ett giltigt underlag till deklaration, bouppteckning etc.

Jag vill…

Köpa

Sälja

Det första du gör är att ta kontakt med en säljare och gör upp om priset samt antal aktier som ska säljas. Säljaren skriver en avräkningsnota och köparen betalar för aktierna. Ta kontakt med din bank eller mäklare, de hjälper dig med överföring av aktierna från säljarens bank eller mäklare till köparens. Säljarens bank eller mäklare registrerar bytet av aktieägare hos Euroclear där företagets aktiebok ändras.

Säljare

Sylvia Hellström hellstromsylvia@gmail.com
Epost kopierad
Jan Lord delfs.lord@telia.com
Epost kopierad
sylvia dahlgren sylvia.dahlgren41@gmail.com
Epost kopierad
Helena Gulliksson helena.gullik@gmail.com
Epost kopierad
Agneta Öjehagen agneta.ojehagen@gmail.com
Epost kopierad
Otto von der Groeben ottovdg@gmail.com
Epost kopierad
Inge Eriksson ingesbygg@hotmail.com
Epost kopierad
Jan Pettersson jp21056@gmail.com
Epost kopierad
Lars Landemar lars.landemar@hotmail.com
Epost kopierad
stefan rosenström sunnjord@live.se
Epost kopierad
Khaleeluddin Quraishi khaleelq@hotmail.com
Epost kopierad
Kurt Johansson kej@hikurtj.net
Epost kopierad

Det första Du gör är att skriva in Dina kontaktuppgifter, namn och mejladress, i formuläret nedan. När en köpare hör av sig gör ni upp om priset samt antal aktier som ska överlåtas. Säljaren skickar en avräkningsnota till köparen. En mall för avräkningsnotan finnes här.När köparen har betalt för aktierna tar säljaren kontakt med sin bank eller mäklare, som genomför överföringen av aktierna från säljaren till köparen. Säljarens bank eller mäklare registrerar bytet av aktieägare hos Euroclear där företagets aktiebok ändras.