Köp aktier i Xzero och investera i framtiden

Här kan du köpa och sälja aktier i Xzero, både vid nyemissioner eller om du som aktieägare vill strukturera om i din aktieportfölj. Xzero är i dagsläget onoterat, vilket innebär att du har möjlighet att tidigt investera i en lösning som kommer att revolutionera halvledarindustrin och accelerera teknikutvecklingen – på ett hållbart sätt. En unik möjlighet att investera i framtiden redan idag.  

Vad är Xzero?

Världen går mot en framtid där hållbarhet och miljömedvetenhet blir allt viktigare, men också en konstant teknikutveckling med smart elektronik.

Xzeros ultrarena vatten erbjuder en hållbar lösning för industrier som kan användas för att avlägsna orenheter till och med under 2nm (0.000002 mm), vilket effektiviserar och optimerar produktionen av datorchips.

För att tillverka ultrarent vatten använder vattenreningstekniken idag en stor mängd olika tekniker i en och samma process, uppdelad i flera steg. Varje steg är avsett för att ta bort en specifik grupp av föroreningar, men varje steg kan även orsaka nya föroreningar som måste avlägsnas i ett senare steg.

Xzeros teknik renar vattnet i endast två steg – ett steg för flyktiga ämnen och ett steg för icke-flyktiga och garanterar därigenom en högre och mer konsekvent renhet. Genom att avlägsna även de minsta nanopartiklarna minskar.

Xzero produktionsbortfallet av chips och ökar avkastningen, vilket kan betyda hundratals miljoner i ökad vinst för en enskild fabrik.

Framtidsutsikter för Xzero

Xzero är ett svenskt företag som har satsat mer än 20 år på forskning och utveckling för ny teknik för processvatten inom mikro- och nanoelektronikindustrin. Efter flera testenheter och prototyper förbereder vi oss nu för att skala upp samarbetet med en av världens ledande halvledarindustrier.

Xzero och Intel har kommit överens om en fullständig projektplan för pilotprojektet som är planerat att levereras i mars 2023. Nästa steg är att skala upp beställningen till Intel, vilket är planerat till Q1 2024. 
Xzero har även fått den prestigefyllda kvalitetsstämpeln Seal of Excellence av EU, vilket visar på den höga kvaliteten och affärspotentialen hos Xzero. 

Onoterade aktier

Eftersom aktien inte är noterad finns inget listpris. Xzero har ingen information om priser eller aktiekurs eftersom alla affärer görs upp privat mellan köpare och säljare. Som ett riktmärke anger vi därför priset på aktien vid senaste nyemissionen. För Xzeros del var den senaste nyemissionen 2020 och då var priset 70 SEK per aktie. 

Hur fungerar det?

Xzero deltar inte i transaktionen mellan säljare och köpare. Eftersom Xzero inte har tillstånd hos finansinspektionen att agera mäklare eller börs får vi inte vara mellanhand i affären. Det är alltså ni som köpare och säljare som själva är ansvariga för att affären genomförs på ett bra sätt och att försäljningen sker till en aktiekurs som båda är nöjda med. Ta därför gärna hjälp av din bank eller mäklare för att genomföra affären så smidigt som möjligt. För att underlätta försäljningen har vi tagit fram en mall på avräkningsnota. Denna avräkningsnota är både ett skriftligt avtal enligt köplagen och ett giltigt underlag till deklaration, bouppteckning etc.

Jag vill…

Köpa

Sälja

Det första du gör är att ta kontakt med en säljare och gör upp om priset samt antal aktier som ska säljas. Säljaren skriver en avräkningsnota och köparen betalar för aktierna. Ta kontakt med din bank eller mäklare, de hjälper dig med överföring av aktierna från säljarens bank eller mäklare till köparens. Säljarens bank eller mäklare registrerar bytet av aktieägare hos Euroclear där företagets aktiebok ändras.

Säljare

Carlaxel schultz carlaxel@my.com
Epost kopierad
lawessongunvor@gmail.com lawessongunvor@gmail.com
Epost kopierad
Agneta aneta6421@gmail.com
Epost kopierad
Jorge Quispe coky.ronceros@gmail.com
Epost kopierad
Balansia Ab anfader@icloud.com
Epost kopierad
Peter Stensson peter.erik.stensson@gmail.com
Epost kopierad
Helena Gulliksson helena.gullik@gmail.com
Epost kopierad
Yvonne Carlsson yvonne.cson@gmail.com
Epost kopierad
Bengt Strindvall bengt.strindvall@gmail.com
Epost kopierad
Lars Landemar lars.landemar@hotmail.com
Epost kopierad
Svens färghall ab michael.karlsson@colorama.se
Epost kopierad
Anders Guth guthanders@hotmail.com
Epost kopierad
Björn sandström kepsis38@gmail.com
Epost kopierad

Det första Du gör är att skriva in Dina kontaktuppgifter, namn och mejladress, i formuläret nedan. När en köpare hör av sig gör ni upp om priset samt antal aktier som ska överlåtas. Säljaren skickar en avräkningsnota till köparen. En mall för avräkningsnotan finnes här.När köparen har betalt för aktierna tar säljaren kontakt med sin bank eller mäklare, som genomför överföringen av aktierna från säljaren till köparen. Säljarens bank eller mäklare registrerar bytet av aktieägare hos Euroclear där företagets aktiebok ändras.