Köp/Sälj aktier

Här får du information om hur du gör för att köpa eller sälja aktier i Xzero. Du får också veta hur det fungerar med prissättning av aktien vid ett köp samt får ta del av kontaktuppgifter till aktieägare som vill sälja sina aktier.

Köp/Sälj aktier

Hur många aktier har jag?

Vi har inte dagsaktuella uppgifter på hur många aktier du har. Vänligen kontakta din bank om du har aktierna på ett värdepapperskonto (VP-konto) eller din fondkommissionär om du har aktierna i en depå.

Vad är aktierna värda?

Dessa aktier handlas inte på någon börs så det finns inget dagsaktuellt marknadspris. Därför bestäms priset när man själv köper eller säljer sina egna aktier. Som vägledning kan vi referera till den senaste emissionen i bolaget som gjordes 2020 där emissionspriset var 70 SEK.

Hur gör jag för att sälja eller köpa aktier i bolaget?

Om du vill köpa kan du kontakta en eller flera säljare på sidan och komma överens om antal och pris. Bolaget har inget tillstånd från Finansinspektionen för att förmedla handel i aktierna. Det blir då en affär som görs upp direkt mellan säljaren och köparen. Dessa får sedan informera sin respektive bank/fondkommissionär för betalning och leverans av aktierna.

Vad är beskattningen när man köper och säljer sina aktier?

Vänligen kontakta Skatteverket, antingen dess informationssida eller kundtjänst.

Aktiekursens utveckling (SEK)

Xzero AB är ett onoterat bolag vilket betyder att det inte finns någon börs eller aktielista där aktierna handlas till fastställt pris. Priset görs helt och hållet upp mellan köpare och säljare. Xzero har gjort ett antal nyemissioner genom åren och senaste nyemissionen genomfördes 8-25 november 2019 med ett pris på 65 kr per aktie som därmed kan ses som ett riktmärke för aktiekursen.

Vem är ansvarig för aktieförsäljningen?

Xzero deltar inte i transaktionen och har ingen information om aktiepriset eller till vilken aktiekurs andra affärer har genomförts. Eftersom vi inte har tillstånd hos finansinspektionen att agera mäklare eller börs får vi inte vara mellanhand i affären. Det är alltså ni som köpare och säljare som själva är ansvariga för att affären genomförs på ett bra sätt och att försäljningen sker till en aktiekurs som båda är nöjda med. Ta därför gärna hjälp av din bank eller mäklare för att genomföra affären så smidigt som möjligt.

Jag vill…

Köpa

Sälja

Det första du gör är att ta kontakt med en säljare och gör upp om priset samt antal aktier som ska säljas. Säljaren skriver en avräkningsnota och köparen betalar för aktierna. Ta kontakt med din bank eller mäklare, de hjälper dig med överföring av aktierna från säljarens bank eller mäklare till köparens. Säljarens bank eller mäklare registrerar bytet av aktieägare hos Euroclear där företagets aktiebok ändras.

Säljare

Kjell Yngve Levin yngwe.levin@gmail.com
Epost kopierad
Inge Eriksson ingesbygg@hotmail.com
Epost kopierad
Otto von der Groeben ottovdg@gmail.com
Epost kopierad
Klas Andersson klasandersson@bahnhof.se
Epost kopierad
Birgitta Åkesson akesson.birgitta@gmail.com
Epost kopierad
Agneta Öjehagen agneta.ojehagen@gmail.com
Epost kopierad
Jess Rasmussen Jera@relia.com
Epost kopierad
Helena Gulliksson helena.gullik@gmail.com
Epost kopierad
stefan rosenström sunnjord@live.se
Epost kopierad
Joachim Ösgård jo@cctt.se
Epost kopierad
Lars Landemar lars.landemar@hotmail.com
Epost kopierad

Det första Du gör är att skriva in Dina kontaktuppgifter, namn och mejladress, i formuläret nedan. När en köpare hör av sig gör ni upp om priset samt antal aktier som ska överlåtas. Säljaren skickar en avräkningsnota till köparen. När köparen har betalt för aktierna tar säljaren kontakt med sin bank eller mäklare, som genomför överföringen av aktierna från säljaren till köparen. Säljarens bank eller mäklare registrerar bytet av aktieägare hos Euroclear där företagets aktiebok ändras.