Långvarigt intresse blir leveransprojekt

Xzero har kontrakterat AFRY för att stödja företaget i framtagning av en pilotinstallation hos kund. Projektet fortlöper under våren där AFRY stödjer Xzero med ett 4-manna team med kompetenser inom processdesign, renvatten, projektledning och 3D modellering. AFRY har bra erfarenhet av renvatten inom ”food och pharma” och är vad Xzero anser bäst i Sverige på detta.

-”Vi konstaterade ganska snabbt att vattnet vi arbetar med är ca 500 gånger renare än vad AFRY arbetat med innan, men det finns ändå mycket grundläggande arbete de kan stödja oss i” säger Xzeros VD Andreas Törnblom.

Kunden i fråga är en världsledande halvledartillverkare i USA som Xzero har haft en 20-årig relation med och för ett år sedan blev Xzero inbjudna att delta i den process företaget har för att upptäcka, prova och införskaffa ny teknologi.

-”Detta är mycket stort för oss och visar samtidigt att vi har ett unikt erbjudande. I början på vår relation hörde vi att vi har en bra produkt, men att den inte behövs än, då existerade teknik för renvatten var ”good enough”. Uppenbarligen tror de att dagen då de behöver vårt vatten snart är här då de släppt in oss i processen,” säger Andreas vidare.