INFOMATIONSMÖTEN

Mycket har hänt under året och vi har mycket att informera om. Vi vill ge tillfället till så många som möjligt att få träffa oss personligen. Vi kommer därför att hålla tre informationsmöten ute i landet. Ett i Malmö den 2/5, ett i Göteborg 3/5 och ett 4/5 i Skellefteå med start 17.00.

Ni väljer i rutan plats till vilket ni önskar anmäla er.