Ny VD rekryterad internt

Andreas Törnblom tillträdde som VD i december 2021.

Efter att ha anslutit till Scarab-familjen och Xzero som ansvarig för affärsutveckling 2020 bedrev Andreas internt standardiseringsarbete för att konkretisera bolagets erbjudande. Med detta arbete i hamn tog han över utvecklingen av familjens första kommersiella produkt – Nanocap- vilken under 2021 och lades i ett eget bolag; Type1water AB. Här drev Andreas arbete med att skapa rätt förutsättningarför serieproduktion, marknadsföring och sälj av Nanocap. Med en mogen produkt och en tydlig väg framåt för Type1water vad det dags för Andreas att åter ansluta till Xzero. Som VD denna gång.

Innan Andreas anslöt till Scarab-familjen var han VD för Transrail, ett företag inom IT i järnvägsbranschen. Företaget tillverkar och säljer optimeringsmjukvara för tågrörelser med stora energibesparingar som resultat. Andreas var verksam här ca 10 år varav de 6 sista som VD.

Dessförinnan har Andreas varit involverad i ett antal olika miljöinriktade start-ups i Europa, USA och I Asien. De har handlat om allt från olika energibesparande produkter till plaståtervinning.