NYEMISSION

Erbjudande i sammandrag

Aktie: Xzero AB (publ) B

Teckningskurs: 70 SEK per aktie

Emissionsbelopp vid fullteckning: 7 000 000 SEK

Teckningstid: 1–11 december 2020

Betalning: Efter besked om tilldelning

Senaste betalning: 11 januari 2021

ISIN-Kod: SE 0001377854

Välkommen till Xzeros nyemission 2020!

Anmälan sker genom att fylla i formuläret nedan eller genom att ladda ned anmälningssedeln i höger kolumn, skriv ut och fyll i för hand skicka sedan in denna via epost eller post.Glöm inte frisvar. Vi skickar ut avräkningsnota till dig vecka 1, 2021. Betalning sker enligt avräkningsnota.

ANMÄLAN

    1Kontaktinformation

    2Teckningspost
    Minsta post 200, därefter i hundratal
    3Adress

    Förvärvar du aktierna till ett aktiebolag? Fyll i firmanamnet som “förnamn” och lämna “efternamn” blankt.