NYEMISSION

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

B-aktier i Xzero AB (publ)

Total emissionsvolym: 24 000 000 SEK (inklusive en övertilldelningsrätt om 8 000 000 SEK)

Teckning: Sker enligt instruktion på bifogad anmälningssedel

Teckningstid: 17–31 oktober 2022

Likviddag: 10 november 2022

Pris per aktie: 80 kronor

Aktierna tecknas: I minsta post om 100 aktier, därefter i jämna 50-tal

Antal nyemitterade aktier maximalt: 300 000 (inklusive 100 000 aktier i övertilldelningsrätt)

Vid överteckning: Styrelsen beslutar om tilldelning

Besked om tilldelning: Meddelas genom utsänd avräkningsnota senast 7 november 2022

Skatterabatt: Utgår för investering i tillväxtbolag enligt gällande lag

Utdelning: Aktierna medger rätt till utdelning från och med verksamhetsåret 2023

ISIN-Kod: AK-B ISIN SE0001377854

Kontakt/Bolaget:

Post och besök – Xzero AB (publ)
Bryggerivägen 12 A, 168 67 Bromma.

E-post: Info@xzero.se – Telefon: 08 – 660 39 64

Hemsida: xzero.se

Kontakt/Emissionsinstitutet:

Post:
Aqurat Fondkommission
Box 7461, 103 92 Stockholm
E-post: info@aqurat.se – Telefon: 08-684 05 800
Teckningsdokument: www.aqurat.se/aktuella-erbjudanden

Utfall av nyemission i Xzero AB (publ)

SAMMANFATTNING AV INFORMATIONSMEMORANDUM

Xzero har fått en Seal of Excellence från EU som tecken på att vi har ett ledande europeiskt projekt med innovationshöjd och marknadspotential. Läs mer om företaget och vår produkt genom att klicka på knappen nedan. 

ANMÄLNINGSSEDEL

Genom att klicka på knapparna nedanför kommer du till våra nedladdningsbara anmälningssedlar. Där kan du antingen teckna elektroniskt enligt instruktionen, eller manuellt genom att fylla i anmälningssedeln och skicka denna per post eller scannad per e-post till vårt emissionsinstitut, Aquarat Fondkommission. 

Om du vill skicka in ”anmälningssedel med porto” per post finns två alternativ:

1. Fyll i, underteckna och posta i ett kuvert till Aqurat Fondkommission – adressen framgår på anmälningssedeln.

2. Eller, skriv ut anmälningssedeln dubbelsidigt, fyll i, underteckna, vik ihop denna med dina uppgifter inåt, sätt en tejp bit runt ena hörnet och posta.

WEBBINARIER

Torsdagen den 20 oktober; Information om Xzero och nyemissionen med extra fokus på Marknaden. Måndagen den 24 oktober; Information om Xzero och nyemissionen med extra fokus på Tekniken. Tisdagen den 25 oktober; Information om Xzero och nyemissionen med extra fokus på Produkt och Produktion. Onsdagen den 26 oktober; Lär känna Styrelseordföranden och Grundaren Aapo Sääsk. Torsdagen den 27 oktober; Information om Xzero och nyemissionen samt summering av övrigt bolagsrelaterat. Anmäl dig via: https://xzero.se/moten/