Nyheter

Projekt flyttar utomlands

Projektet med en stor halvledartillverkare i USA har under sommaren flyttat utomlands för att ledas från en plats nära kund. En lokal projektledare inom rätt nätverk har tagits in på konsultbasis för att ge projektet en lokal anknytning och för att ta vara på all kunskap som finns lokalt. ”Vi har valt att flytta projektet […]

Tredjepartsföretag kontrakterat att köra Xzeros produktionslina

Under det senaste året har vi färdigställt designen av vår modul, och fokuserat på att skapa en produktionslina som kan tillverka modulen så effektivt som möjligt samt med en så hög automationsgrad som möjligt. Linan består i grunden av ett formsprutningsverktyg och sedan ett antal produktionsstationer för att skapa den färdiga modulen. Två robotar sköter […]

Långvarigt intresse blir leveransprojekt

Xzero har kontrakterat AFRY för att stödja företaget i framtagning av en pilotinstallation hos kund. Projektet fortlöper under våren där AFRY stödjer Xzero med ett 4-manna team med kompetenser inom processdesign, renvatten, projektledning och 3D modellering. AFRY har bra erfarenhet av renvatten inom ”food och pharma” och är vad Xzero anser bäst i Sverige på […]

Ny VD rekryterad internt

Andreas Törnblom tillträdde som VD i december 2021. Efter att ha anslutit till Scarab-familjen och Xzero som ansvarig för affärsutveckling 2020 bedrev Andreas internt standardiseringsarbete för att konkretisera bolagets erbjudande. Med detta arbete i hamn tog han över utvecklingen av familjens första kommersiella produkt – Nanocap- vilken under 2021 och lades i ett eget bolag; […]

Hälsning från avgående VD

För snart 2 år sedan trädde jag, Miriam Åslin, in som tillfällig VD för Xzero. Jag fick två avgörande saker på mitt bord. Vi stod i slutfasen i skapandet av den bästa modulen hittills. Vi har skapat moduler i många år och sålt kund specifika anläggningar till många ställen i välden, men detta skulle vara […]

Europeiska Kommissionen hyllar Xzeros teknik

Europeiska Kommissionen har nyligen publicerat en text om Xzeros lyckade Horizon 2020 projekt. Läs mer här genom att klicka här. Nedanför kan du även se den video som vi lanserade i samband med projektet.

Utvärdering av EU för projektet Horizon 2020

Den senaste rapporten av EU för projektet Horizon 2020 är här. Rapporten är väldigt positiv och förklarar vad Xzero åstadkommit det senaste året. Läs den fullständiga rapporten här

Nyemission i Type1water

Type1water AB tillverkar utrustning för framställning av ultrarent vatten i laboratorier. Bolagets produkt Nanocap är unik i att den avlägsnar även de minsta nanopartiklar från vattnen. Det som ingen annan produkt på marknaden klarar är nanopartiklar som är mindre än 20 nanometer i diameter. Detta har en stor ekonomisk betydelse för företag inom nanoteknik och […]

Om Xzero’s Horizon 2020 Projekt

Projektet Horizon 2020 SME från EU kommer att vara färdigt i år. Xzero har tillverkat tre moduler som för närvarande genomgår stresstester. Samt så CE certifieras vertikalerna. Stresstesterna förväntas vara klara i kvartal två och följs upp av en renrumsutställning av anläggningarna tillsammans med projektpartner och slutligen med leverans till partner i Belgien. Här kommer de att genomgå tester för vattenrening […]