Nyheter

Okända komponenter

Xzero förbereder tester för att rena processvattnet i halvledarindustrin från ”particle precursors” alltså från ,mer eller mindre okända komponenter i vattnet som är svåra att identifiera men som i ett givet ögonblick kan klumpa ihop sig till en större partikel.

Läs mer

Sista dag för teckning är den 15 november 2023

Till aktieägarna i våra bolag Det du nyligen fick på posten från oss är inte ett konventionellt prospekt/memorandum med prominenta styrelsemedlemmar, glada medarbetare och häpnadsväckande prognoser. Vad vi har skickat ut är gedigna fakta om en helt ny teknik för att göra rent vatten för människor och industri. Om du inte läst vårt erbjudande än,…

Läs mer

Scarabs ALLA licensbolag gör en riktad Nyemission samtidigt

Nyemissionen är enbart för DIG som är aktieägare i något av Scarabs bolag och du behöver en kod för att teckna aktier.Koden och all information kring Nyemissionen hittar du i det postala utskicket som du har fått i din brevlåda. Om du inte fått utskicket kontakta något av bolagen via mail så mailar vi den…

Läs mer

Scarabs ALLA licensbolag gör en riktad Nyemission samtidigt

Nyemissionen är enbart för DIG som är aktieägare i något av Scarabs bolag och du behöver en kod för att teckna aktier.Koden och all information kring Nyemissionen hittar du i det postala utskicket som du har fått i din brevlåda. Om du inte fått utskicket kontakta något av bolagen via mail så mailar vi den…

Läs mer

Pilotanläggningar

Vår tillverkning av moduler har nu kommit igång och vi har börjat erbjuda pilotanläggningar till kvalificerade användare som vill utvärdera vår unika teknologi.

Läs mer

Vi har börjat producera.

Den första produktionslinan är nu i drift. Samtidigt som den första produktionslinjen har satts upp har Xzero ägnat två år åt att färdigställa en design för en installation i kommersiell storlek. Detta har gjorts i samarbete med underleverantörer inom UPW-branschen. Nästa steg är en marknadslansering till de ledande halvledartillverkarna som startar 2024. I det här…

Läs mer

Xzero i startgroparna för massproduktion

De sista justeringarna pågår just nu för att trimma in vår maskinlina innan leverans till Stockholm.  I filmsekvensen så ser vi hur delar av vår helautomatiserade produktionslina körs. Just nu pågår optimering med fokus på produktionshastighet samt produktionskvalitet. ”Det är lätt att bli otålig och stressa på nu när det är så få moment kvar…

Läs mer

Utfall av nyemission i Xzero AB (publ)

Xzero AB (publ) (”Xzero” eller ”Bolagets”) erbjudande av aktier riktat till allmänheten i Sverige, (”Erbjudandet”), har avslutats. Emissionsutfall Avräkningsnota med betalningsinstruktioner kommer inom kort att sändas ut av Bolagets emissionsinstitut, Aqurat Fondkommission AB, till dem som tecknat och tilldelats aktier. Så snartinbetalning för tecknade aktier inkommit, registreras emissionen hos Bolagsverket varefter de nya aktierna begärs…

Läs mer