Nyheter

Xzero i startgroparna för massproduktion

De sista justeringarna pågår just nu för att trimma in vår maskinlina innan leverans till Stockholm.  I filmsekvensen så ser vi hur delar av vår helautomatiserade produktionslina körs. Just nu pågår optimering med fokus på produktionshastighet samt produktionskvalitet. ”Det är lätt att bli otålig och stressa på nu när det är så få moment kvar […]

Utfall av nyemission i Xzero AB (publ)

Xzero AB (publ) (”Xzero” eller ”Bolagets”) erbjudande av aktier riktat till allmänheten i Sverige, (”Erbjudandet”), har avslutats. Emissionsutfall Avräkningsnota med betalningsinstruktioner kommer inom kort att sändas ut av Bolagets emissionsinstitut, Aqurat Fondkommission AB, till dem som tecknat och tilldelats aktier. Så snartinbetalning för tecknade aktier inkommit, registreras emissionen hos Bolagsverket varefter de nya aktierna begärs […]

Ny styrelseledamot i Xzero

Xzero har kapaciteten och kompetensen att effektivisera vattenrening för halvledarindustrin. Linda Fondén går in som ny styrelseledamot i Xzeros styrelse. Detta kommer att bekräftas formellt på Xzeros årsstämma den 31 oktober 2022. Linda kommer att bidra med kompenes inom försäljning och marknad. ”Jag är otroligt glad och stolt över möjligheten att få vara med och […]

Så kan Xzeros ultrarena vatten accelerera teknikutvecklingen

Har du någonsin funderat på vad det är som gör att din telefon rymmer alla häftiga funktioner? Det är på grund av datorchipset. Datorchipsen till dagens smarta elektronik utvecklas konstant för att bli ännu smartare och effektivare. Det är en dyr process att ta fram datorchipsen, men Xzeros ultrarena vatten gör produktionen mer kostnadseffektiv och […]

Exempel på korrespondans med Aktieägare

Frågor och svar – korrespondens med aktieägare Xzero har en hel del korrespondens med sina aktieägare. Ibland får vi beröm och ibland kritik. Här vill vi citera ett svar till en aktieägare som tyckte att Xzero tog för mycket tid på sig och som även blev avrådd av sina middagsgäster att investera mer pengar i […]

Inför Bolagsstämman 2022

Årets bolagsstämma hålls den 31 oktober 2022, i Stockholm. Anmäl dig online genom att klicka här och fyll formuläret ”Bolagsstämma 2022 – Stockholm.” Kallelse Årsedovisning

Forskningsrapport tillsammans med Intel

Våra produkters förmåga att rena vatten från allt, till och med nanopartiklar, är för oss ingen nyhet, men marknaden slås ideligen med häpnad över vår förmåga. Det som senast har skapat stor uppmärksamhet är våra produkters förmåga att rena vatten från PFAS. PFAS, eller ”Forever Chemicals” som de också kallas har fått mycket utrymme i […]

Projekt flyttar utomlands

Projektet med en stor halvledartillverkare i USA har under sommaren flyttat utomlands för att ledas från en plats nära kund. En lokal projektledare inom rätt nätverk har tagits in på konsultbasis för att ge projektet en lokal anknytning och för att ta vara på all kunskap som finns lokalt. ”Vi har valt att flytta projektet […]