Okända komponenter

Xzero förbereder tester för att rena processvattnet i halvledarindustrin från ”particle precursors” alltså från ,mer eller mindre okända komponenter i vattnet som är svåra att identifiera men som i ett givet ögonblick kan klumpa ihop sig till en större partikel.