OM OSS

Xzero är ett svenskt företag som har satsat 20 år på FoU för ny teknik för processvatten inom mikro- och nanoelektronikindustrin.

Grundidén är att återanvända processvattnet – från avloppet till ultrarent vatten. Den senaste utmaningen har varit att avskilja även de minsta nanopartiklarna.

Tester på Kungliga Tekniska Högskolan och Svenska Miljöforskningsinstitutet (IVL), Clarkson University (USA), Manta Inc (USA) och Anton Paar (Österrike) har bekräftat att Xzeros teknik är effektivare än befintlig teknik för att ta bort nanopartiklar från vatten. 

Xzero har sedan slutet av 2018 och framåt utvecklat och byggt demonstrationsanläggningar för KTH och imec. 

I kommersialiseringsfasen kommer Xzero att fortsätta samarbetet med imec. Imec har kontor i Belgien, Nederländerna, Taiwan, USA, Kina, Indien och Japan och en personal på cirka 4000 personer, inklusive flera hundra personer från ledande internationella nanoelektronikföretag. Därigenom kommer vi att kunna nå den största delen av Xzeros framtida kunder.

Path 2 Path 3

Ledningsgrupp

Andreas Törnblom VD

Tidigare VD för Transrail

Civilingenjörsexamen i Kemiteknik vid Chalmers Universitet
Miriam Åslin Operativ Chef

Xzero projektledare inom utveckling, tillverkning och administration

Magisterexamen i Biologi vid Stockholms Universitet
Alexander Fornsäter Produktionschef


20 års erfarenhet av produkt och produktionsutveckling

Civilingenjörsexamen i Kemiteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan

Teknisk personal

Ekansh Sharma Marknadsföring

Magisterexamen i miljöteknik Vid Kungliga Tekniska Högskolan
Alaa Kullab Chefsforskare

Doktorsexamen i Teknologi vid Kungliga Tekniska Högskolan

Nuvarande konsulter

Joakim Hansson Affärsutveckling

Roll som VD med fokus på affärsutveckling

Examen inom Finans och ekonomi
Bob McIntosh Bob har jobbat inom vattenbranschen sedan 1970. Började hos Intel 1986 som ägare till RODI ett företaget han var ansvarig för att samordna alla tillverkningsanläggningars prestanda och designen av nya fabrikssystem

Han blev senare, 2015 chef för Micro-elektroniska avdelningen på GF. I den rollen har Bob varit engagerad i produktkvalitet, produktutveckling och marknadsteknisk support. Han har också varit fullt engagerad i SEMI UPW-arbetsgrupperna.

Styrelse

Aapo Sääsk

Styrelseordförande

Aapo Sääsk, civilekonom, Stockholms Universitet. Huvudägare i Scarab Development AB, Styrelseordförande i Xzero AB. Startade grundforskning 1972 och har sedan dess utvecklat tekniken till vad den är idag.

Henrik Unné

Ledamot

Henrik har erfarenhet som investerare i innovativa bolag, är aktieägare i Xzero och har varit med i Xzero:s styrelse sedan 1997.

Linda Fondén

Ledamot

Håkan Klingén

Ledamot

Håkan Klingén. Håkan har erfarenhet som investerare i innovativa bolag och är aktieägare i Xzero sedan 1997. Han driver även det egna bolaget www.braodds.com och sitter i Xzeros styrelse sedan 2001.

Andreas Törnblom

VD

Civilingenjör från Chalmers/Cambridge University, inom Produkt och Processutveckling. Har ett antal greentech startups bakom sig. Både i Asien och USA. Anställdes i Xzero AB (publ) för ca 1 år sedan som ansvarig för affärsutveckling. Har utvecklat Nanocap.