OM OSS

Xzero är ett svenskt företag som har satsat mer än 20 år på FoU för ny teknik för processvatten inom mikro- och nanoelektronikindustrin.

Xzero gör renare vatten än existerande teknik. Den senaste utmaningen har varit att avskilja även de minsta nanopartiklarna. Nu börjar vi testa ”particle precursors.

Tester på Kungliga Tekniska Högskolan och Svenska Miljöforskningsinstitutet (IVL), Clarkson University (USA), Manta Inc (USA) och Anton Paar (Österrike) har bekräftat att Xzeros teknik är effektivare än befintlig teknik för att ta bort nanopartiklar från vatten. 

Xzero har sedan slutet av 2018 och framåt utvecklat och byggt demonstrationsanläggningar för KTH och imec. 

I kommersialiseringsfasen kommer Xzero att fortsätta samarbetet med imec. Imec har kontor i Belgien, Nederländerna, Taiwan, USA, Kina, Indien och Japan och en personal på cirka 4000 personer, inklusive flera hundra personer från ledande internationella nanoelektronikföretag. Därigenom kommer vi att kunna nå den största delen av Xzeros framtida kunder.

Ett av målen är att återanvända processvattnet – från avloppet till ultrarent vatten.

Path 2 Path 3

Ledningsgrupp

Aapo Sääsk VD

Huvudägare i Scarab Development AB. Startade grundforskning 1972 och har sedan dess utvecklat tekniken till vad den är idag.

Civilekonom, Stockholms Universitet
Miriam Åslin Operativ Chef

Xzero projektledare inom utveckling, tillverkning och administration

Magisterexamen i Biologi vid Stockholms Universitet
Alexander Fornsäter Produktionschef


20 års erfarenhet av produkt och produktionsutveckling

Civilingenjörsexamen i Kemiteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan

Styrelse

Henrik Unné

Ledamot

Henrik har erfarenhet som investerare i innovativa bolag, är aktieägare i Xzero och har varit med i Xzero:s styrelse sedan 1997.

Håkan Klingén

Ledamot

Håkan Klingén. Håkan har erfarenhet som investerare i innovativa bolag och är aktieägare i Xzero sedan 1997. Han driver även det egna bolaget www.braodds.com och sitter i Xzeros styrelse sedan 2001.

Aapo Sääsk.

Aapo Sääsk

VD

Aapo Sääsk, civilekonom, Stockholms Universitet. Huvudägare i Scarab Development AB, Styrelseordförande i Xzero AB. Startade grundforskning 1972 och har sedan dess utvecklat tekniken till vad den är idag.