Om Xzero’s Horizon 2020 Projekt

Projektet Horizon 2020 SME från EU kommer att vara färdigt i år. Xzero har tillverkat tre moduler som för närvarande genomgår stresstester. Samt så CE certifieras vertikalerna. Stresstesterna förväntas vara klara i kvartal två och följs upp av en renrumsutställning av anläggningarna tillsammans med projektpartner och slutligen med leverans till partner i Belgien. Här kommer de att genomgå tester för vattenrening med extremt hög renhet i ett deras klassificerade renrum.

Bifogad bild: Tillägg för utveckling av europeisk innovation.