Påminnelse om likviddag

Hej och god fortsättning,

Vi vill påminna de som ännu inte betalat in sin avräkningsnota att sista dagen är nu på måndag, 11 januari 2021. Om ni inte erhållit avräkningsnota kontakta mig, gärna per mejl så skickar jag den per mejl.

Jag kan också meddela att intresset för emissionen varit enormt och den blev övertecknad. Vi är så glada för visat intresse  och ser en ljus framtid med er.

Med vänlig hälsning,

Miriam Åslin, VD