Pressmeddelande: Ny innovation gör mikrochiptillverkning miljövänligare

Företaget Xzeros utökar sin portfolio med produkten Resource Recovery. Den renar farligt spillvatten från dataindustrin samtidigt som värdefulla nanopartiklar kan återvinnas.

– Efter nära samarbeten med flera stora aktörer på marknaden insåg vi att det finns ett behov av att ta vara på restprodukter ur spillvattnet som uppstår vid produktionen av mikrochip, säger Aapo Sääsk, Xzeros grundare.

Xzero vänder sig till halvledarindustrin som producerar integrerade kretsar, eller mikrochip. Dessa små komponenter är vad som möjliggör och definierar dagens samhälle – industrier, kommunikation och underhållning. Tekniken inom branschen utvecklas snabbt, antalet transistorer som får plats på en krets fördubblats vartannat år. Det är denna exponentiella utveckling som förklarar teknikens konstanta framsteg och de för bara något årtionde sedan otänkbara möjligheterna som idag finns i till exempel en modern smartphone. Varje steg i nanoelektronikens tekniska utveckling har möjliggjort stora innovationer, men innebär även utmaningar. En av de utmaningarna är rening.

– När den mikroskopiska tekniken produceras ställer det enorma krav på rengöring. Det är här vi levererar vad ingen annan kan idag, säger Aapo Sääsk.