Projekt flyttar utomlands

Projektet med en stor halvledartillverkare i USA har under sommaren flyttat utomlands för att ledas från en plats nära kund. En lokal projektledare inom rätt nätverk har tagits in på konsultbasis för att ge projektet en lokal anknytning och för att ta vara på all kunskap som finns lokalt.

”Vi har valt att flytta projektet till USA för att öka kvaliteten och snabba upp projektet. I kundens närområde finns ett helt ekosystem som vuxit fram för att stödja kunden, och det är en central person i detta nätverk vi lyckats rekrytera som konsult” säger VD Andreas Törnblom.

Projektet har i nuläget ca 20 identifierade underleverantörer inom allt från komponentleverans, design, automation, konstruktion och test. Endast underleverantörer som redan är godkända och har en varm relation med kunden används för att skapa en installation där ambitionsnivån är väl avvägd och lösningarna håller kundens standard rakt igenom.

Att ha en projektledare i samma tidszon som kund och underleverantörer underlättar arbetet enormt och frigör mycket tid då man kan avhandla frågor direkt och inte behöver vänta till nästa dag för svar. Nackdelen är att projektet kommer något längre ifrån vår kärnverksamhet här i Sverige vilket vi hanterar med frekventa avstämningar och många korta delmål”, säger Andreas.