Vattenreningsbranschen konsolideras och Xzero nyanställer

I en rad uppmärksammade affärer kan vi se att specialistföretag inom vattenreningsbranschen konsolideras. Veolia och Siemens har köpt flera mindre företag, Suez har köpt GE Water, Merck har köpt Millipore, DuPont har köpt Inge, Skion har köpt Ovivo. Dessutom har några av de större vattenföretagen köpt in sig i mindre bolag. Marknaden för ultrarent vatten förväntas växa med upp till 10% de närmaste åren och kring dessa nya marknadsandelar hårdnar konkurrensen.

Det är i denna investeringsvänliga konjunktur som Xzero, med stöd från EU, går in i en expansionsfas. För att säkerställa vår första kommersiella leverans till Europas främsta nanoinstitut imec i Belgien och intensifiera marknadföringen nyanställer Xzero. Som produktionsansvarig för vår verksamhet i Bromma har Alexander Fornsäter, civilingenjör från KTH, tillträtt tidigare i år. Nu förstärks produktionsteamet även med en forskningsingenjör, Ershad Khan, teknologie doktor från KTH, specialiserad på vattenrening. På marknadsföringssidan har Xzero anställt Ekansh Sharma, ingenjör från KTH, också han specialiserad inom vattenreningsinnovation.

– När marknaden växer samtidigt som kraven på ultrarent vatten blir allt skarpare är det rätt tillfälle för Xzero att lanseras på marknaden, konstaterar Aapo Sääsk, grundare och ordförande för Xzero AB.