Vi har börjat producera.

Den första produktionslinan är nu i drift. Samtidigt som den första produktionslinjen har satts upp har Xzero ägnat två år åt att färdigställa en design för en installation i kommersiell storlek. Detta har gjorts i samarbete med underleverantörer inom UPW-branschen. Nästa steg är en marknadslansering till de ledande halvledartillverkarna som startar 2024. I det här stadiet har vi entledigat vår tidigare VD, Andreas Törnblom, och kommer att rekrytera en marknadsinriktad VD inför marknadslanseringen 2024.