Ytterligare produkter för Xzero

Imec har önskat att vi tillverkar utrustning för behandling av avloppsvatten för att återvinna vattnet och minska mängden som behöver skickas till destruktion. Imec lägger ut stora summor på att skicka miljöfarligt avfall till destruktion. En överenskommelse gjordes år 2017 mellan Xzero, KTH och Imec om att göra en lönsamhetsstudie. En första del av studien har publicerats i den prestigefyllda Journal of Membrane Science i mars 2019.

Resultaten av de inledande laboratorieförsöken sammanfattas som: Enhetens vattenbehandlingskostnad är 16 $ / m3 TMAH-avloppsvatten, cirka 80% lägre än vad det kostar att skicka på destruktion. Inom ramen för Horizon gör nu Xzero en marknadsstudie för denna användning och räknar med att ha kommersiell utrustning färdig under 2020.

Behovet av Xzeros avancerade teknik finns i all nanoelektronik och samma typ av utrustning kan senare även användas i andra industrier, exempelvis läkemedelsindustrin där en lovande lönsamhetsstudie baserad på Xzeros stora demonstrationsanläggning på Sjöstadsverket redan har gjorts tillsammans med KTH och AstraZenecas fabrik i Gärtuna.

Även många andra industrier producerar miljöfarligt avfall som är svåra att behandla med nuvarande teknik och därför måste skickas till kostnadskrävande destruktion. Dessa industrier kommer att kontaktas när testen av de kommersiella piloterna har avslutats vid imec.

Det finns många industrier som har stora volymer av mindre miljöfarliga men ändå problematiska avlopp. Från marknadssynpunkt för Xzero är de mest lovande målen industrier som också producerar stora mängder av spillvärme, till exempel stål, papper och gruvdrift.