Möten och sammankomster 2020

Under 2020 anordnar Xzero AB reguljära informationsträffar för att informera om aktiviteter inom verksamheten. Dessa är planerade till maj och oktober, för ort och datum se vår sida för Informationsmöten.

Ordinarie årsstämma äger rum den 22 september 2020.

Xzero avser också att arrangera ett antal sammankomster fokuserade på utvalda teman som t ex ”De unika egenskaperna för molekylen H20”, ”Nanoelektronikens värld” och ”Blir Djupteknik – Deep Tech – nästa modeord?”. Till sammankomsterna bjuds experter från forskning och industri in för att delge de senaste perspektiven.

För mer information och uppdateringar se vår sida för Informationsmöten.